Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Poradnik - opisy misji i pojazdów
- możemy je brutalnie wstawiać w plikach Specs/campaign.xml , Specs/vehicles.xml zamiast stringow identyfikacyjnych lub możemy:
1) utworzyć sobie mod:Lang/napisy.xml i tam umieścić nasze napisy
2) skopiować plik /Data/Specs/metastrings.xml na mod:Specs/metastrings.xml
3) dodać w nim (na początku - jako pierwsza linijkę po <meta>):
 
Kod:
<file name="mod:Lang/napisy.xml" />

*) ważne jest aby nasz plik był na początku bo wtedy możemy nadpisywać stringi zdefiniowane w dalszych plikach

obrazki pojazdów / osób
1) tworzymy katalog mod:Ui/Game/vehicleimg
2) umieszczamy w nim nasz obrazek w formacie dds (np. win_vehicleinfo_img_carawan.dds)
3) edytujemy mod:Specs/vehicles.xml - w sekcji pojazdu któremu dodajemy obrazek zmieniamy znacznik interface na następujący (zwracam uwagę na pogrubione fragmenty):

Kod:
<interface id="ID_PARAMEDICS_RTW" image="mod: UI/Game/vehicleimg/win_vehicleinfo_img_carawan.dds" bigimage="mod:UI/Game/vehicleimg/ win_vehicleinfo_img_carawan .dds" trivia="ID_TRIVIA_CARWAN" purpose="ID_PURPOSE_CARWAN" tooltip="ID_TOOLTIP_CARWAN" />

4) kopiujemy /Data/Specs/portraits.xml na mod:Specs/portraits.xml
5) dodajemy do niego linijkę (oczywiście z odpowiednimi ścieżkami i nazwa - jest ona wyświetlana na obrazku w grze):

Kod:
<portrait prototype="mod:Prototypes/ Vehicles/Ambulance/caravan_body.e3p" big="mod:UI/Game/vehicleimg/win_vehicleinfo_img_carawan.dds" text="karawan"/>

uwaga ogólna:
w powyższych opisach mod: oznacza ścieżkę naszego modu - w przypadku położeń plików/katalogów należy ja zastąpić prawdziwa ścieżką, w przypadku przykładów treści plików (wpisów XMLa) nie należy tego zmieniać
 


Poradnik napisany przez: bercik