Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Oznaczenia pojazdów
Pierwsza litera oznacza rodzaj pojazdu
G- gaśniczy
S- specjalny

Druga litera oznacza masę
C- ciężki
L- lekki
- średniego się nie oznacza

  Kolejne litery oznaczają dodatkowe funkcje pojazdów
 • B - zbiornik na wodę
 • A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
 • M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
 • Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym.
 • Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową.
 • D - drabina (cyfra określa długość w metrach
 • H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach)
 • Rd - ratownictwo drogowe
 • Rt - ratownictwo techniczne
 • Rchem - ratownictwo chemiczne
 • Rekol - ratownictwo ekologiczne
 • Rw - ratownictwo wodne
 • Rwys - ratownictwo wysokościowe
 • Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
 • Op - operacyjny
 • DiŁ - dowodzenia i łączności
 • W - wężowy (liczba określa łączną długość odcinków w metrach)
 • San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
 • P-Gaz - przeciwgazo-dymowy - do przewozu sprzetu ochrony dróg oddechowych
 • Skw - kwatermistrzowski
 • SKn - kontenerowy
 • SRp (SPosz) - samochód specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratowniczej
Dodatkowo podaje się jeszcze w przypadku pojazdów gaśniczych ilość wody w zbiorniku, piany i proszku gaśniczego. Tak więc ilość wody podaje się w m3 i oddziela wydajnością pompy w m3 na minutę przy ciśnieniu 8 bar.Zbiornik na pianę posiada zazwyczaj pojemność ok. 10 % zbiornika na wodę Ilość proszku podaje się w kg. Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXX[z]YY
XXX prefix oznacza jednostkę organizacyjną, z której pochodzi pojazd.
[z] infix to oznaczenie województwa
YY sufix rodzaj pojazdu wg poniżej zamieszczonej listy.
  Oznadzenie województwa:
 • A - jednostki centralne
 • B - podlaskie
 • C - kujawsko-pomorskie
 • D - dolnośląskie
 • E - łódzkie
 • F - lubuskie
 • G - pomorskie
 • K - małopolskie
 • L - lubelskie
 • N - warmińsko-mazurskie
 • O - opolskie
 • P - wielkopolskie
 • R - podkarpackie
 • S - śląskie
 • T - świętokrzyskie
 • W - powiat warszawski
 • M - mazowieckie
 • Z - zachodnipomorskie
  Rodzaj i przeznaczenie pojazdu:
 • XXX - 20 - lekki gaśniczy (np. GLBA, GLM)
 • XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (np. GLBA, GBA, GBM)
 • XXX - 22 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
 • XXX - 23 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
 • XXX - 24 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)
 • XXX - 25 - pierwszy ciężki gaśniczy
 • XXX - 26 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 27 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 28 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 29 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 30 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 31 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 32 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 33 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 34 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
 • XXX - 35 - pierwszy proszkowy (np. GPr)
 • XXX - 36 - proszkowy (np. GPr)
 • XXX - 37 - proszkowy (np. GPr)
 • XXX - 38 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
 • XXX - 39 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
 • XXX - 40 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
 • XXX - 41 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
 • XXX - 42 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
 • XXX - 43 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
 • XXX - 44 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
 • XXX - 45 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
 • XXX - 46 - samochód oświetleniowy (np. SOn)
 • XXX - 47 - samochód oświetleniowy (np. SOn)
 • XXX - 48 - samochód dźwig (np. SDz)
 • XXX - 49 - ciężki ratownictwa drowgowego (np. SCRd)
 • XXX - 50 - SP-gaz
 • XXX - 51 - autodrabina (np. SD)
 • XXX - 52 - autodrabina (np. SD)
 • XXX - 53 - autopodnośnik (np. SH)
 • XXX - 54 - autopodnośnik (np. SH)
 • XXX - 55 - mikrobus, autobus
 • XXX - 56 - mikrobus, autobus
 • XXX - 57 - mikrobus, autobus
 • XXX - 58 - mikrobus, autobus
 • XXX - 59 - ambulans (np. SMed)
 • XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
 • XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
 • XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
 • XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
 • XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
 • XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
 • XXX - 66 - amfibie, poduszkowce
 • XXX - 67 - amfibie, poduszkowce
 • XXX - 68 - amfibie, poduszkowce
 • XXX - 69 - amfibie, poduszkowce
 • XXX - 70 - statek pożarniczy
 • XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)
 • XXX - 80 - samochód wężowy (np. SW)
 • XXX - 81 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 82 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 83 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 84 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 85 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 86 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 87 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 88 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 89 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)
 • XXX - 90 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
 • XXX - 91 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
 • XXX - 92 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
 • XXX - 93 - pojazd administracyjny
 • XXX - 94 - pojazd administracyjny
 • XXX - 95 - pojazd administracyjny
 • XXX - 96 - pojazd administracyjny
 • XXX - 97 - pojazd administracyjny
 • XXX - 98 - samochód dowodzenia (np. SDiŁ)
 • XXX - 99 - samochód dowodzenia (np. SDiŁ)
  Rodzaj i przeznaczenie sprzętu:
 • XXX - A ** - agregaty (np. 701-A01)
 • XXX - B ** - butle ciśnieniowe (np. 661-B01)
 • XXX - C ** - aparaty oddechowe (np. 501-C01)
 • XXX - H ** - szrzęt hydrauliczny, piły (np. 611-H01)
 • XXX - K ** - kontenery (np. 250-K01)
 • XXX - Ł ** - łodzie i pontony (np. 301-Ł01)
 • XXX - M ** - motopompy (np. 362-M01)
 • XXX - N ** - naczepy (np. 551-N01)
 • XXX - P ** - przyczepy (np. 330-P01)
 • XXX - R ** - sprzęt medyczno-ratowniczy (np. 571-R01)
 • XXX - W ** - działka i armatura wodna, węże pożarnicze (np. 311-W01)
 • XXX - Z ** - zapory, skokochrony, namioty (np. 451-Z01)
 • XXX - X ** - pozostałe