Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Tworzenie misji
Wszelkie porady, sugestie, opinie, prośby itede, itepe kierować pod adresem TYM.

1. Tworzenie misji cz.1 - Pliki i foldery - Podstawy, czyli co i jak w folderze naszego modu. Zaznajamiamy się ze strukturą katalogów i funkcją niektórych z nich.
2. Tworzenie misji cz.2 - XML - Poznajemy treść najważniejszych plików XML naszego modu. Możecie to potraktować jako szalenie płytki wstęp do skryptów. =p
3. Tworzenie misji cz.3 - Początki zabawy edytorem - Kształtujemy teren oraz określamy drogi dla samochodów i pieszych.

Dodatkowo możecie spotkać takie oto rubryki:

Bezpieczeństwo W takich tabelkach będą omawiane tematy, które mogą mieć jakiś wpływ na bezpieczeństwo Twoich prac, plików lub komputera.

Ciekawostki Taka rubryka opisuje elementy ciekawe, które nie są szczególnie istotne w uczeniu się obsługi edytora.

Ta rubryka przedstawia różnego rodzaju kod, w tym poradniku głównie XML oraz C++.

Tak natomiast są oznaczane elementy, co do których nie mam pewności, nie wiem jak działają albo ich funkcji nie jestem pewien.